brak ingerencji w środowisko naturalne

Opis technologii

Pragnąc zainteresować Państwa oferowanymi przez nas usługami, chcielibyśmy Was zapoznać z ideą wykonywania horyzontalnych zewiertów sterowanych. Technologie tą można przedstawić w trzech etapach:

  • Etap pierwszy: przewiert pilotażowy,
  • Etap drugi: rozwiercanie otworu,
  • Etap trzeci: przeciąganie rury.
Przewiert pilotażowy

Zadaniem tego etapu wykonywanie jest przewiercenie się pod przeszkodą terenową (np.: drogi, rzeki, jeziora, linie kolejowe) godnie z rzygotowanym wcześniej projektem. W tym celu do pierwszej żerdzi instaluje się specjalną płytkę sterującą ściętą po kątem ilku stopni, tórą następnie wciska się w grunt. W głowicy wiercącej umieszczony jest nadajnik, który na bieżąco informuje racownika obsługującego rządzenie śledzące oraz operatora wiertnicy o parametrach przewiertu. Informacje z nadajnika są przekazywane o operatora wiertnicy drogą adiową. Krzywienie otworu realizowane jest poprzez odpowiednie skoordynowanie ustawienia głowicy oraz brotu i nacisku przekazywanego od iertnicy poprzez żerdzie wiertnicze do narzędzia wiercącego. Podczas wykonywania przewiertu ilotażowego do otworu zatłaczana jest entonitowa płuczka wiertnicza. Zadaniem płuczki wiertniczej jest: chłodzenie narzędzia iercącego, wynoszenie zwiercin na powierzchnię, tabilizacja ścian otworu wiertniczego, utrzymywanie zwiercin w stanie zawieszonym w kresach zaniku cyrkulacji płuczki oraz smarowanie ewnętrznych powierzchni żerdzi wiertniczych.

Rozwiercanie otworu

Po wykonaniu otworu pilotażowego głowica wiercąca zostaje zdemontowana, a do końca erdzi okręcony zostaje rozwiertak. Rozwiertak zostaje przeciągany w kierunku maszyny tym samym wwierca się grunt. Za rozwiertakiem okręcane są olejne odcinki żerdzi wiertniczych. Po rozwierceniu otworu rozwiertak zostaje zdemontowany a do końca żerdzi iertniczych znajdujących się otworze dokręcany jest kolejny rozwiertak o większej średnicy. W zależności od materiału z którego est wykonana rura i jej średnicy otwór owinien być od 25% do 100% większy od średnicy instalowanej rury. W związku z czym wykonuje ię kilka cykli rozwiercania otworu ażdorazowo montując rozwiertak o coraz większej średnicy.

Przeciąganie rury

Ostatnim etapem wykonywania przewiertu jest wciąganie rury. Po wcześniejszym rzygotowaniu tworu można przystąpić do wciągania przygotowanej rury. Do rozwiertaka instaluje się krętlik (który ma za zadanie nie opuścić do rzekazywania ruchu obrotowego na wciąganą rurę) następnie doczepiamy rurę z zainstalowaną na niej głowicą ciągnącą. Tak rzygotowany zestaw raz z rurą wciągamy do otworu. Wciąganie rury powinno się odbywać ruchem jednostajnym bez dłuższych przerw

Do podstawowych zalet przewiertów horyzontalnych możemy zaliczyć:

  • brak ingerencji w środowisko naturalne,
  • brak konieczności reorganizacji ruchu w przypadku przeprowadzania prac na drogach, autostradach, lotniskach,
  • brak konieczności ponoszenia wysokich kosztów związanych z regeneracja nawierzchni,
  • o wiele niższe koszty przeprowadzanych prac,
  • o wiele bardziej wydajna praca, niż w przypadku klasycznych metod odkrywkowych.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych SA w Krośnie

ul. Grodzka 26
38-400 Krosno
tel. 0 13 432 15 89
fax 0 13 432 57 56
biuro@prid.krosno.pl